Διαγωνισμοί


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσίας 'Αποκομιδή Απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων'  (16/08/2016)
Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα pdf της διακήρυξης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ.pdf