Διαγωνισμοί


Διαγωνισμός 'Καθαρισμός θάμνων και δένδρων σε Δημοτικές και Αγροτικές οδούς'  (21/04/2016)
Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα pdf του πρόχειρου Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό θάμνων και δένδρων σε Δημοτικές και Αγροτικές οδούς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf