Διαγωνισμοί


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την   (12/01/2016)
Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα pdf του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Ύδρευση και Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης του Δήμου-Τροιζηνίας-Μεθάνων έτους 2016» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf