Διαγωνισμοί


Μελέτη επέκτασης-αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (30/04/2018)
Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα pdf της Μελέτης επέκτασης-αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας.pdf

Περίληψη διακήρυξης.pdf

Περιεχόμενο φακέλου έργου.pdf

Φάκελος έργου.pdf

Εφημερίς της Κυβερνήσεως.pdf

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό φεκ.pdf

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα.pdf

Οριο εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.pdf

Εγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Γαλατά.pdf

Κτηματογραφικό διάγραμμα.pdf

Α' φάση πολεοδομικής μελέτης.pdf

Χάρτης οριοθέτησης ζώνης αγωγών ομβρίων.pdf

Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας.pdf

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας.pdf

Μελέτη επέκτασης αναθεώρησης προκήρυξης ΑΔΑΜ.pdf

Συγγραφή υποχρεώσεων.pdf