Διαγωνισμοί


Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης,Λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2015  (24/08/2015)
A. Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού.pdf

B. Ενδεικτικός προϋπολογισμός.pdf

Γ. Οικονομική προσφορά.xlsx