Προκηρύξεις
Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»
(31/12/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ»
(21/12/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
(16/12/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ»
(06/12/2021)

...

 

Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, Περίοδος 2021-2022
(01/12/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ»
(28/11/2021)

...

 

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ΠΕ Κοινωνιολογίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(26/11/2021)

...

 

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ΠΕ Κοινωνιολογίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(13/11/2021)

...

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»
(06/10/2021)

...

 

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ΤΕ Νοσηλευτικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(30/09/2021)

...

 


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Επόμενη