Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου & Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου  (12/11/2019)
Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να το ανοίξετε και να διαβάσετε σχετικά με την παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου & Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου