Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Μετά από εισήγηση του Δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση έως 29/11/2019 της λήξης των λογαριασμών ύδρευσης 1ου τριμήνου 2019  (08/11/2019)
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση έως 29/11/2019 της λήξης των λογαριασμών ύδρευσης 1ου τριμήνου 2019