Προκηρύξεις
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για την Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων  (12/10/2016)
Διακήρυξη για την Αποκομιδή απορριμμάτων.doc

Μελέτη-Τεχνική Έκθεση του Διαγωνισμού.pdf

Περίληψη του Διαγωνισμού.pdf