Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας Αττικής θα διανείμει στις οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες – μέλη στο Σύλλογο, από 50 κιλά μήλα κόκκινα σε κάθε οικογένεια  (27/11/2022)

Τρίτεκνοι Αττικής: Οι αιτήσεις για μήλα έως 30 Νοεμβρίου Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής θα διανείμει στις οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες – μέλη στο Σύλλογο, από 50 κιλά μήλα κόκκινα σε κάθε οικογένεια που θα καταθέσει αίτηση για φρούτα.


Στην περίπτωση που μέλος της οικογένειας έχει αναπηρία ΑΜΕΑ 67% και άνω, τότε το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Η οικογένεια με 5 μέλη (το πρώτο παιδί μέχρι 25 ετών) και εισόδημα μέχρι 17.280. Η οικογένεια με 4 μέλη (το δεύτερο παιδί μέχρι 25 ετών) και εισόδημα μέχρι 14.400. Η οικογένεια με 3 μέλη (το τρίτο παιδί μέχρι 25 ετών) και εισόδημα μέχρι 11.520. Η οικογένεια με 2 μέλη και εισόδημα μέχρι 10.700. Η οικογένεια με 1 μέλος και εισόδημα μέχρι 7.200.


Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να καταθέσει στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων, τα δικαιολογητικά: -Αίτηση για φρούτα -Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων και των δύο γονιών -Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους -Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -Φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ για αναπηρία με 67% και άνω -Θεωρημένη κάρτα τρίτεκνου για το 2022 Οι αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο Πόρου, Τρίτη 29/11/2022, Και στο γραφείο Γαλατά, Τετάρτη 30/11/2022. Πιθανή ημέρα της διανομής μήλων Παρασκευή 2/12/2022. Για πληροφορίες στο τηλ 6909836277