Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ενημέρωση γονέων: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Παιδικό Σταθμό και τα ΚΔΑΠ  (04/08/2022)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ και τα ΚΔΑΠ


Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση voucher για τον Παιδικό Σταθμό και τα ΚΔΑΠ Τροιζηνίας και Μεθάνων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.


Όσοι γονείς επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν voucher και να εγγράψουν τα παιδιά τους στις Δομές της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., θα μπορούν να προσέρχονται στις Δομές τις ακόλουθες ημέρες και ώρες, ώστε να ολοκληρώνουν, με τη βοήθεια του προσωπικού, την αίτησή τους.


1. Για τον Παιδικό Σταθμό οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στον χώρο του Σταθμού την Δευτέρα 08 και την Τρίτη 09 Αυγούστου από τις 10:00 έως τις 14:00.


2. Για το ΚΔΑΠ Τροιζηνίας οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στον χώρο του ΚΔΑΠ από την Παρασκευή 5 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 10 Αυγούστου από τις 09:00 έως και τις 14:00.


3. Για το ΚΔΑΠ Μεθάνων οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στον χώρο του ΚΔΑΠ από την Παρασκευή 5 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 10 Αυγούστου από τις 09:00 έως και τις 14:00.


Οι έγγαμοι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τους κωδικούς taxisnet και των δύο γονέων.


Οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση να έχουν μαζί τους κωδικούς taxisnet του γονέα που έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ών.


Όλοι οι γονείς θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υποβάλει ήδη την φετινή φορολογική δήλωση.


Οι αλλοδαποί γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί στην χώρα τους μετά την 01/06/2021 και την επίσημη μετάφρασή του.


Αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία (γονέας ή παιδί) θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό απόδειξης της αναπηρίας (Βεβαίωση ΚΕΠΑ κλπ)


Οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας, αν έχει οριστεί συνεπιμέλεια.


Περισσότερες πληροφορίες:


Παιδικός Σταθμός: 2298035050
ΚΔΑΠ Τροιζηνίας: 2298043394
ΚΔΑΠ Μεθάνων: 2298093089