Προκηρύξεις


Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια) του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων  (29/04/2022)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια) του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων


Ανακοίνωση πρόσληψης.pdf