Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση, Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς οικισμού Δρυόπης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»  (23/08/2021)

Ο διαγωνισμός της προμήθειας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 136704

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση, Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς οικισμού Δρυόπης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΡΥΟΠΗΣ.pdf

Διακήρυξη ΑΔΑΜ Παιδική Χαρά Δρυόπης.pdf

ΜΕΛΕΤΗ Θεωρημένη ΙΟΥΝΙΟΣ 2021.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Παιδική Χαρά Δρυόπης.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx

espd-request-v2.xml

espd-request-v2.html