Προκηρύξεις


Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων  (16/08/2021)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση.pdf

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.docx

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.docx