Προκηρύξεις


Ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ   (11/08/2021)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε την ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Ανακοίνωση προκήρυξης.pdf