Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Τροιζηνίας–Μεθάνων»  (28/05/2021)

Ο διαγωνισμός της προμήθειας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 133200

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Τροιζηνίας–Μεθάνων»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΔΑΜ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΥΔ.html

ESPD-REQUEST.xml

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ.docx