Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», είναι η 10η Φεβρουαρίου 2021  (08/01/2021)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
04/01/2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει σχετικά  με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6052/30-12-2020 έγγραφο, που έλαβε από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφέρειας Αττικής.


Για το έτος 2021, η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, είναι η 10η Φεβρουαρίου 2021.


Πιο συγκεκριμένα:


1. Για τη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, αξίας μέχρι τριάντα (30€) ευρώ ανά κυψέλη. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης, που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος. Οι κυψέλες αντικατάστασης, οι οποίες επιδοτούνται, θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα ή πυροσφράγιση, με τα στοιχεία: «Καν.1308/13-2021». Δικαιούχοι της δράσης: είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:


α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσοσμηνών,


β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και


γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020. 


2. Για τη Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών, από τον συνήθη μόνιμο τόπο εγκατάστασης - «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων. Αφορά την εαρινή - θερινή περίοδος μετακινήσεων, δηλαδή μετακινήσεις οι οποίες δηλώνονται από 1η Ιανουαρίου έως 10η Φεβρουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους και πραγματοποιούνται από την 11η Φεβρουαρίου μέχρι και την 20η Ιουνίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους.


Οι δικαιούχοι της δράσης είναι:


α) φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» και έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους και εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:


αα) «επαγγελματίες αγρότες», οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,


ββ) «επαγγελματίες αγρότες», οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης - Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση,


γγ) συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,


β) νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» και έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους, τα οποία δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής 8.000 Ευρώ και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.


Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», να αποστείλουν τις αντίστοιχες συνημμένες αιτήσεις, με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων, Πύλης 4- Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, τηλέφωνο: 2104172108, 2104123885, φαξ: 2104120125. E-mail: meli13@cha.forthnet.gr).


Συννημένα παρακάτω βρίσκονται οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις, που θα πρέπει να αποστείλουν οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι, στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας.


Αίτηση για δράση 3.1.pdf


Αίτηση για δράση 3.2.pdf