Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου  (27/06/2020)
Πατήστε στο παρακάτω pdf για να διαβάσετε την ανακεφαλαίωση