Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ενημερώνει όσους δραστηριοποιούνται σε μελισσοκομικές εργασίες ότι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση του έργου τους, σε ότι αφορά την αντιπυρική περίοδο  (18/05/2020)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γαλατάς, 18-05-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ενημερώνει όσους δραστηριοποιούνται σε μελισσοκομικές εργασίες, ότι σύμφωνα με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση του έργου τους, σε ότι αφορά την αντιπυρική περίοδο.

Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνον εφόσον :

1. γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
2. η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.
3. στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
4. στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά, από 1 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου, αναρτά ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://civilprotection.gr/el), με διαβάθμιση από το 1(χαμηλή) έως το 5 (κατάσταση συναγερμού).