Προκηρύξεις


Έργο: ‘Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των Δημοτικών οδών μετά την θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξε τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων’  (05/05/2020)
Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με το Έργο: ‘Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των Δημοτικών οδών μετά την θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξε τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων’

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 89853