Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Τοπικού προγράμματος Αλιείας και θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020 την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019  (16/07/2019)
Πατήστε τα παρακάτα αρχεία pdf για να ανοίξετε και να διαβάσετε τα δελτία τύπου σχετικά με την ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Τοπικού προγράμματος Αλιείας και θάλασσας CLLD/LEADER 2014-2020 την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019