Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ποσού 145.000,00 € για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΥ  (10/09/2018)
 Σας ενημερώνουμε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ποσού 145.000,00 € για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΥ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η προμήθεια των μηχανημάτων θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του Δήμου, τόσο σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων Ηλεκτροφωτισμού όσο και στην συνεισφορά σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.


Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ