Προκηρύξεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας  (27/03/2018)
Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να διαβάσετε για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας

Διακήρυξη.pdf