Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Αξιολόγηση και αξιοποίηση του γεωτόπου του Ηφαιστείου των Μεθάνων   (12/03/2018)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ & Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (STORY MAP) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ & ΗΧΟ.


Ο ΧΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΓΕΩ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.


https://nom.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html…