Προκηρύξεις
Διαγωνισμός για το έργο: Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών οδών Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (11/07/2017)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε την προκύρηξη έργου

Διακήρυξη έργου.pdf

Τεχνική περιγραφή.pdf

Τιμολόγιο μελέτης.pdf

Προϋπολογισμός.pdf

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.doc