Προκηρύξεις
Διακήρυξη δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρου στον αιγιαλό της παραλίας Βαρελά ή Βαρεβγά Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου Δ.Ε. Μεθάνων  (06/06/2017)
Διακήρυξη δημοπράτηση στην Βαρελα.pdf
Περιγραφή διακήρυξης δημοπράτησης στην Βαρελα.pdf