Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Αίτηση για εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ την χρονιά 2017-2018  (18/05/2017)
Οι μητέρες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για να γράψουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ την χρονιά 2017-2018 πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι αιτήσεις φέτος θα γίνουν πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δηλαδή μέσα στον Μάιο. Επομένως για να μην απορριφθούν ως ελλιπείς οι φάκελοι τους θα πρέπει από τώρα να φροντίσουν να έχουν στα χέρια τους έγκαιρα (δηλαδή εντός των επόμενων δύο εβδομάδων) το φετινό εκκαθαριστικό. Επίσης οι άνεργες μητέρες πρέπει να φροντίσουν να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ!

Χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα εγκριθούν από την ΕΕΤΑΑ.